+84 (2363) 531 815
contact@cati.com.vn

Đối với các công ty event, thường 2 sự kiện này hay được xếp chung 1 hạng mục bởi chúng có nhiều điểm khá giống nhau tuy nhiên chính vì những điểm giống nhau trong khâu khách mời và tổ chức nên nhiều người thường chưa phân định rõ về hai loại sự kiện này. Sau

Đối với phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, tâm linh luôn là một yếu tố quan trọng khi bắt đầu một việc lớn nào đó; như là xây một ngôi nhà, một công trình kiến trúc,… Thuở xưa, ông cha ta luôn quan niệm, trước khi được xây dựng cần phải cúng