+84 (2363) 531 815
contact@cati.com.vn

Một số lợi ích mà quảng cáo online mang lại?   Chi phí Quảng cáo online có chi phí thấp hơn so với quảng cáo khác (tivi, báo chí, quảng cáo ngoài trời,…) Khả năng đo lường Các nhà quảng cáo online có thể thu thập dữ liệu về hiệu quả quảng cáo của họ,

Quảng cáo online là gì? Quảng cáo online/trực tuyến (Online Advertising hoặc Internet Advertising) là một hình thức quảng bá sử dụng môi trường internet để đưa thông điệp Marketing đến khách hàng mục tiêu. Giống như các phương tiện truyền thông quảng cáo khác, quảng cáo trực tuyến thường liên quan đế publisher (nhà